Advokat

Christopher Gyllenhammar

Utbildning och erfarenhet
* Advokat Christopher Gyllenhammar AB 2019
* Advokat sedan 2019
* Biträdande jurist vid advokatfirma 2016–2019
* Juristexamen Örebro universitet 2016
* Asylhandläggare vid Migrationsverket 2015

Verksamhetsområden
* Allmän praktik
* Dispositiva tvistemål
* Särskild företrädare för barn
* Målsägandebiträdesuppdrag
* Migrationsrätt
* Familjerätt
* Socialrätt 
* LVU/LVM
* Försvarare

Övrigt
* Talar Svenska och Engelska
* Advokat Christopher Gyllenhammar är i kontorsgemenskap med Advokatfirman Ahlbeck