Akut


Brottmål

Vad gäller om Du är
- misstänkt för brott?
- utsatt för brott?
- kallad till förhör?

Vilka är Dina rättigheter och skyldigheter?

Socialrätt/tvångmål

Vad gäller om sociala myndigheter överväger eller har beslutat om tvångsvård av Dig eller Dina barn?

När barn och andra människor far illa och mår dåligt, har samhället ibland rätt att göra stora intrång i den vanliga människan liv. Det kan till exempel handla om ett omedelbart omhändertagande av ditt barn. I detta läge har både vårdnadshavaren och barnet rätt till ett offentligt biträde och att få en objektiv prövning av omhändertagandet i domstol.

Det kan även handla om vård enligt tvångsvårdslagstiftningarna LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) eller LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall). Ett sådant omhändertagande är ofta ett stort intrång i en människas liv och därför har alla har rätt att omgående få ett offentligt biträde och omhändertagandet prövat av domstol.

Vilka är Dina rättigheter och skyldigheter?

Vårdnad och umgänge

Vid en skilsmässa ställs ofta livet på ända, mitt i allt krävs stora beslut och det kan då vara klokt att vända sig till rätt person för rådgivning. Ibland hamnar tyvärr barnen mittemellan föräldrarna och kan till och med förhindras att träffa den ena föräldern. I detta skede krävs ofta brådskande handling och eventuellt en ansökan om interimistiskt beslut om umgänge till tingsrätten.

Behov av interimistiskt beslut?

Migrationsrätt

Har du fått ett negativt beslut i ditt ärende om uppehållstillstånd? Behöver du hjälp med att överklaga? Överklagandet ska vara Migrationsverket till handa senast tre veckor efter att du fick del av beslutet.

Behov av att få inhibition av ett beslut om utvisning/avvisning?

Länkar

Misstänkt
Polisen.se
Domstol.se

Brottsoffer
Polisen.se
Brottsoffermyndigheten.se
Domstol.se

Vittne
Polisen.se
Domstol.se