Advokat

Patrik Ahlbeck

Utbildning och erfarenhet
* Delägare sedan 2013
* Advokat sedan 2013
* Arbetat på advokatbyrå sedan 2006
* Handläggare och beslutsfattare på Migrationsverket
* Jur.kand Uppsala universitet

Verksamhetsområden
* Brottmål
* Familjerätt
* Socialrätt
* Migrationsrätt
* Skadeståndsrätt

Övrigt
* Talar Svenska och Engelska